Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola - starý web > Historie školy

Historie školy

Škola před přestavbou v roce 1914V Bolehošti              a přilehlých obcí se začalo učit již v roce 1816. Před tímto rokem se vyučovalo jen v zimě a to vždy v některém statku. Učitel byl občan domácí, sběhlí ve čtení, psaní              a počítání. Roku 1816 zřídila obec      z pastoušky školu. Pastouška stála na témže místě, na kterém stojí nyní škola. Roku 1863 rozdělily se děti dle vyznání      a občané evangeličtí po vydání císařského patentu z roku 1861 postavili si školu roku 1863 č.p. 72 pro své děti a  bylo jich 80. I katolíci postavili školu novou         v roce 1964 pro své děti a to na  místě,kde stávala stará. Dne 6. června  1864 byl položen základní kámen a 17. listopadu tohoto roku byla vysvěcena. V roce 1864 navštěvovalo školu 77 katolických dětí. V roce 1884 byla školní budova zvednuta o 1 poschodí. V roce 1903 evangelíci zrušili evangelickou školu na návrh představenstva obce a děti začaly chodit společně do školy veřejné. V roce 1914 byla provedena přístavba  školní budovy do dnešní podoby.

Škola v roce 2004Počátkem školního roku 1914/1915 navštěvovalo školu 177 žáků / 106 chlapců a 71 dívek. Školu navštěvovalo 129 katolických a 48 dětí evangelických. Vyučovalo se ve       4 třídách. Ve školním roce 1915/1916 navštěvovalo školu 188 žáků, z toho 110 chlapců a 78 dívek.  Kde ty děti jsou, kde ty časy jsou! Jako většina  školských zařízení v posledních letech i my jsme se dostali do problému podstavu žáků. Škola je krásná a všichni v obci máme zájem ji zachovat.              V současné době se ve škole vyučuje 1. až 5. ročník. Z obecních prostředků musíme vynaložit nemalé finance na její provoz. Vzhledem k nízkému počtu žáků však přispíváme i na platy zaměstnanců, protože státní dotace jsou ponížené         a nedostačující. Vzhledem k tomu, že za poslední tři roky jsme v obci vítali na třicet nově narozených dětí, jedná se o přechodný jev. V posledních letech navštěvuje školu cca 20 žáků 1.-5. ročníku a v mateřské škole je plně vyčerpána kapacita, tedy 24 dětí.

Přístavba školy v roce 2007Během let 2007         a 2008 došlo k přístavbě sociálního zařízení, stavebním úpravám kuchyně a přilehlých prostor, včetně vybavení novým gastronomickým zařízením.