Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Informace o obci

Informace o obci

Poloha obce

Letecký snímek celkový_rámečekObec Bolehošť se ve skutečnosti skládá ze tří částí a to Bolehoště, Bolehošťské Lhoty a Lipin. Tyto části jsou spojeny v jednu katastrální obec a tou je Bolehošť. Obec leží v nížinné části okresu Rychnov nad Kněžnou, Královehradeckého kraje na okraji Orlické tabule a úpatí Orlických hor v nadmořské výšce kolem 260 - 270 metrů nad mořem. Na východ od obce se zvedá lesní hřbet Křivina a rovinatý povrch se začíná měnit v pahorkatinu vrcholící v Orlických horách. Obec je obklopena ze tří stran lesy, vyjma severní strany.

Krajina a zemědělství

ZelniceObyvatelé  Bolehoště se již v dřívějších dobách živili zemědělstvím. Zejména pěstovali pšenici, žito, ječmen, konopí a len. V současné době je stále mnoho občanů zaměstnáno v zemědělství a to v Agrospolu a.s. Bolehošť. Významnou a charakteristickou  plodinou pro místní zemědělství je pěstování zelí a jeho zpracování na kysané zelí. Pěstují se zde ale i další plodiny podle druhu zeminy. Půda je zde velmi rozmanitá od černozemě, na níž se právě pěstuje zelí až po chudé půdy písčité a jílovité. V 19. a 20. století se zde dobývala i zásaditá slatina (rašelina), těžil se zde i travertin. To byla sypká luční křída, která sloužila jako náhrada za strojená hnojiva. U Árón plamatýobce je také opukový lom, který poskytoval stavební kámen a těžil se zde i bílý štukový písek. Bolehošť v dřívějších dobách byla obklopena močály a mokřinami, dokladem toho byla i řada rybníků   v obci. Poblíž obce se také nachází přírodní rezervace Chropotínský háj. Ten tvoří smíšený les s bohatým bylinným podrostem, který je typickým přirozeným listnatým lesem. Rezervace o rozloze 18,7 ha se nachází severozápadně od obce. Vyhlášena byla v roce 1955. Předmětem ochrany je zbytek lužního lesa s bohatou Sasanka hajnívegetací. Lužní dubové porosty mají bohaté keřové a bylinné patro, převážná většina porostů (přes 90 %) se svým složením blíží přirozenému stavu. Jednotlivě zde rostou i mohutné staré duby. V rezervaci rostou vzácné rostliny jako např. pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina), česnek ořešec (Allium scorodoprasum), sasanka hajní (Anemonoides nemorosa) a s. pryskyřníkovitá (A. ranunculoides), áron plamatý (Arum maculatum), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), svízel Schultesův (Galium schultesii), jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) a další. V háji se nachází též uznaná bažantnice, proto sem nelze vstupovat celoročně.

Rychlé kontakty:

Telefon: 494 627 134

Email: ou@bolehost.cz

Bank. účet: 1240133309 / 0800

15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš

Odstávky ČEZ

0138_0046_MVCR_Datovka_banner_na-weby-uradu_300x600.jpg

Hlášení banner

banner

Návštěvnost stránek

313151