Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Kontrolní výbor

Kontrolní výbor

Výbory (§ 117, 128/2000 Sb.)

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.

Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Kontrolní výbor

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce,

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku  

    samostatné působnosti,

c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Rychlé kontakty:

Telefon: 494 627 134

Email: ou@bolehost.cz

Bank. účet: 1240133309 / 0800

12. 7. Bořek

Zítra: Markéta

Hlaseni-web-banner-I-Bolehost.png

banner - stavební parcely.jpg

Plakát Gulášové slavnosti 2019 - A2 - bez spadu.jpg

logo_mapa obce.png

 

Návštěvnost stránek

219406