Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, usnesení a další předpisy

Vyhlášky, zákony, usnesení a další předpisy

Krizové řízení

Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události

Krizová karta obce

Místní vyhlášky a směrnice

Platné vyhlášky:

Účinnost

od

OZV č. 1/2024 kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

08.02.2024

OZV č. 1/2023 o systému obecního odpadového hospodářství

01.01.2024

OZV č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2024
OZV č. 3/2023 o místním poplatku z pobytu 01.01.2024
OZV č. 4/2023 o místním poplatku ze psů 01.01.2024
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o stanovení školského obvodu s městem Týniště n. O. 19.05.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 požární řád obce 17.03.2018
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o nočním klidu 30.12.2016
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o používání pyrotechniky 01.12.2011
Koeficienty daně z nemovitosti - vyhláška č. 8/2009 01.01.2010
O pohybu psů na veřejném prostranství - vyhláška č. 4/2008 01.11.2008
Platné směrnice:  
Směrnice č. 3/2023 vnitřní platový předpis 01.01.2024

Směrnice č. 2/2023 finanční kontrola

25.04.2023

Směrnice č. 3/2022 časové rozlišení nákladů a výnosů

15.12.2022

Směrnice č. 1/2022 o podrozvaze

10.03.2022

Směrnice č. 2/2022 o dlouhodobém majetku a zásobách

10.03.2022

Směrnice č. 4/2021 pravidla pro prodej pozemků

07.09.2021

Směrnice č. 2/2021 přeceňování majetku

05.03.2021

Směrnice č. 1/2021 pravidla pro prodej pozemků

28.01.2021

Směrnice č. 1/2020 ke zřizování věcných břemen

25.05.2020

Směrnice č 1/2019 oběh účetních dokladů

17.12.2019

Směrnice č. 1/2018 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

17.01.2018
Směrnice č. 3/2015 ochranné osobní pracovní prostředky 01.06.2015
Směrnice č. 2/2015 odpisový plán 01.05.2015
Směrnice č. 2/2014 pro poskytování a účtování cestovních náhrad 20.02.2014
Směrnice č. 3/2011 k provádění inventarizace majetku a závazků 22.12.2011
Směrnice č. 2/2011 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 01.12.2011
Směrnice č. 1/2011 o plakátovacích plochách a inzertních místech 01.12.2011
Ostatní platné dokumenty:  
Provozní řád víceúčelového hřiště před obecním úřadem 01.02.2022

Plán zimní údržby obce Bolehošť

příloha 1

příloha 2

příloha 3

07.11.2017
Jednaří řád zastupitelstva obce Bolehošť 19.11.2014
Provozní řád dětského hřiště 01.02.2014

Důležité zákony a dokumenty:

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Usnesení zastupitelstva

Celý zápis ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí na obecním úřadu a výpis ze zápisu je uváděn ve zpravodaji obce.

Výpisy z usnesení - za rok 2024:

 

Výpisy z usnesení - rok 2023:

Výpisy z usnesení - rok 2022:

Výpisy z usnesení - rok 2021:

 

Výpisy z usnesení - rok 2020:

Výpisy z usnesení - rok 2019:

Výpisy z usnesení - rok 2018:

Výpisy z usnesení - rok 2017:

Výpisy z usnesení - rok 2016:

Výpisy z usnesení - rok 2015:

Výpisy z usnesení - rok 2014:

Výpisy z usnesení - rok 2013:

Oznámení - záměr

Výběrová řízení

Shrnutí - poplatky

 • ODPADY (splatnost do 31.3.)
  • občané (od 1 roku) - 750 Kč / rok / osobu (bez případných úlev a osvobození)
  • majitelé rekreačních objektů - 750 Kč / rok / objekt
 • PSI (splatnost do 31.3.)
  • za prvního psa - 50 Kč (bez případných úlev a osvobození)
  • za každého dalšího psa - 300 Kč (bez případných úlev a osvobození)
 • PRONÁJEM A VYUŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ (platba předem)
  • dle platné vyhlášky
 • PRONÁJEM A VYUŽÍVÁNÍ PLAKÁTOVÝCH PLOCH (platba předem)
  • formát A4 - 10 Kč / ks / započatý týden
  • formát A3 - 15 Kč / ks / započatý týden
  • formát A2 - 20 Kč / ks / započatý týden

Ostatní poplatky a více informací je uvedeno v platných vyhláškách a směrnicích.