Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, usnesení a další předpisy

Vyhlášky, zákony, usnesení a další předpisy

Krizové řízení

Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události

Krizová karta obce

Místní vyhlášky a směrnice

Název vyhlášky nebo směrnice

Účinnost

od

do

Směrnice č. 2 - 2023 - finanční kontrola

25.04.2023  

Směrnice č. 1 - 2023 - vnitřní platový předpis

01.02.2023  

OZV č. 1 - 2022 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2023  

Směrnice č. 3-2022 - časové rozlišení nákladů a výnosů

15.12.2022  
Směrnice č. 4-2022 - finanční kontrola 15.12.2022  24.4.2023

Směrnice č. 1-2022 - o podrozvaze

10.03.2022  

Směrnice č. 2-2022 - o dlouhodobém majetku a zásobách

10.03.2022  
Provozní řád víceúčelového hřiště před obecním úřadem 01.02.2022  

OZV č. 2 - 2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2022 31.12.2022

Směrnice č. 4-2021 pravidla pro prodej pozemků

07.09.2021  

OZV č. 1-2021 o místním poplatku z pobytu

19.03.2021  

Směrnice č. 3-2021 vnitřní platový předpis

05.03.2021  31.1.2023

Směrnice č. 2-2021 přeceňování majetku

05.03.2021  

Směrnice č. 1-2021 pravidla pro prodej pozemků

28.01.2021  

Směrnice č. 1-2020 ke zřizování věcných břemen

25.05.2020  

OZV č. 4 - 2020 - o místním poplatku z pobytu

20.05.2020 18.03.2021

OZV č. 3 - 2020 - o místním poplatku ze psů

20.05.2020  

OZV č. 2 - 2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

20.05.2020 31.12.2021

OZV č. 1 - 2020 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

20.05.2020  

Směrnice č 1-2019 oběh účetních dokladů

17.12.2019  

Směrnice č 2-2019 vnitřní platový předpis

17.12.2019 04.03.2021
Směrnice č. 3-2019  finanční kontrola 17.12.2019 15.12.2022
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 20.06.2019 19.05.2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o stanovení školského obvodu s městem Týniště n. O. 19.05.2018  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 požární řád obce 17.03.2018  

Směrnice č. 1 / 2018 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

17.01.2018  

Plán zimní údržby obce Bolehošť

příloha 1

příloha 2

příloha 3

07.11.2017  
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o nočním klidu 30.12.2016  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.05.2016 19.05.2020
Směrnice č. 3/2015 - ochranné osobní pracovní prostředky 01.06.2015  
Směrnice č. 2/2015 - odpisový plán 01.05.2015  
Směrnice č. 2/2014 - pro poskytování a účtování cestovních náhrad 20.02.2014  
Jednaří řád zastupitelstva obce Bolehošť 19.11.2014  
Provozní řád dětského hřiště 01.02.2014  
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích 15.03.2013 19.05.2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích - příloha č.1. 15.03.2013 19.05.2020
Pravidla pro identifikaci a umístění sběrných nádob na komunální odpad k OZV č. 3/2011 01.01.2012  
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o používání pyrotechniky 01.12.2011  
Směrnice č. 3-2011 k provádění inventarizace majetku a závazků 22.12.2011  
Směrnice č. 2-2011 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 01.12.2011  
Směrnice č. 1-2011 o plakátovacích plochách a inzertních místech 01.12.2011  
Požární poplachová směrnice 14.06.2011  
Koeficienty daně z nemovitosti č. 8/2009 01.01.2010  
O pohybu psů na veřejném prostranství ... č. 4/2008 01.11.2008  

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

01.04.2019  19.06.2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 01.05.2016 31.03.2019
Směrnice č. 1/2016 - k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 19.07.2016 16.01.2018
Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 požární řád obce 01.07.2013 16.03.2018

O místních poplatcích č. 1/2003

01.02.2003

31.12.2008

O nakládání s komunálním a stavebním odpadem č. 2/2004

01.11.2004

31.12.2008

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu č. 3/2004

01.11.2004

31.12.2008

Dodatek k vyhlášce č. 3/2004

01.01.2006

31.12.2008

Dodatek k obecně závazné vyhlášce č. 3/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru ,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

01.01.2008

31.12.2008
O místním poplatku ze psů č.5/2008 01.01.2009 31.12.2011
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem č. 6/2008

01.01.2009

31.12.2011
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 7/2008

01.01.2009

31.12.2009
Požární řád obce č.9/2009 07.09.2009 31.12.2012
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu č. 10/2009 01.01.2010 31.12.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1-2011 o místních poplatcích 01.01.2012 31.12.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1-2011 o místních poplatcích - PŘÍLOHA č.1 01.01.l2012 31.12.2012
Obecně závazná vyhláška č. 2-2011 o poplatcích za odpady 01.01.2012 31.12.2012
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 01.01.2012 31.12.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2013 14.03.2013
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 - o místních poplatcích 01.01.2013 14.03.2013
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 - o místních poplatcích - příloha č.1. 01.01.2013 14.03.2013
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 - požární řád obce 01.01.2013  30.06.2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.03.2013 19.01.2015
Směrnice č. 1/2013 - k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 26.09.2013 19.2.2014
Směrnice č. 1/2014 - k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 20.02.2014  19.04.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 20.01.2015  31.12.2015
Směrnice č. 1/2015 - k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 20.04.2015 18.07.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 01.01.2016 30.04.2016
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2016  30.04.2016

Důležité zákony a dokumenty:

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Usnesení zastupitelstva

Celý zápis ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí na obecním úřadu a výpis ze zápisu je uváděn ve zpravodaji obce.

Výpisy z usnesení - rok 2023:

Výpisy z usnesení - rok 2022:

Výpisy z usnesení - rok 2021:

 

Výpisy z usnesení - rok 2020:

Výpisy z usnesení - rok 2019:

Výpisy z usnesení - rok 2018:

Výpisy z usnesení - rok 2017:

Výpisy z usnesení - rok 2016:

Výpisy z usnesení - rok 2015:

Výpisy z usnesení - rok 2014:

Výpisy z usnesení - rok 2013:

Oznámení - záměr

Výběrová řízení

Shrnutí - poplatky

 • ODPADY (splatnost do 31.3.)
  • občané (od 1 roku) - 650 Kč / rok / osobu (bez případných úlev a osvobození)
  • majitelé rekreačních objektů - 650 Kč / rok / objekt
 • PSI (splatnost do 31.3.)
  • za prvního psa - 50 Kč (bez případných úlev a osvobození)
  • za každého dalšího psa - 300 Kč (bez případných úlev a osvobození)
 • PRONÁJEM A VYUŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ (platba předem)
  • dle platné vyhlášky
 • PRONÁJEM A VYUŽÍVÁNÍ PLAKÁTOVÝCH PLOCH (platba předem)
  • formát A4 - 10 Kč / ks / započatý týden
  • formát A3 - 15 Kč / ks / započatý týden
  • formát A2 - 20 Kč / ks / započatý týden

Ostatní poplatky a více informací je uvedeno v platných vyhláškách a směrnicích.