Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Základní informace a poplatky

Základní informace a poplatky

Místní poplatky se splatností do 31. 3. daného roku.

1240133309 / 0800 - Česká spořitelna a.s.

Variabilní symbol se neuvádí.

QR kód pro mobilní platby:

QR_kód.png

Přesnou částku k platbě je nutné vyplnit dle skutečného počtu poplatníků, případně psů. Do zprávy pro příjemce uveďte počet osob nebo psů, za které platíte a číslo domu s názvem části obce. Pro známku na popelnici je nutné se zastavit osobně na úřadě.

Odpady:

Sazba poplatku pro rok 2024 je 850 Kč na poplatníka.

Pro osoby, které v daném kalendářním roce dovrší 75 let je sazba 600 Kč.

Dítě do 1 roku je od poplatku osvobozeno.

Více viz. vyhláška č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s platností od 1. 1. 2024.

Psi:

Sazba poplatku je 50 Kč za prvního psa.

Za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 300 Kč.

Pro seniory, invalidy, vdovy, vdovce a sirotky bez dalšího příjmu je sazba 50 Kč za prvního psa a za 100 Kč za každého dalšího.

Více viz. vyhláška 4/2023 o místních poplatku ze psů s platnostní od 1. 1. 2024.

 

Identifikační a kontaktní údaje

Název obce: Bolehošť
Části obce:

Bolehošť, Bolehošťská Lhota, Lipiny

Adresa:

Bolehošť čp. 10, 517 31 Bolehošť

Telefon:

+420 494 627 134

E-mai ou@bolehost.cz
Bankovní účet:

1240133309 / 0800 - Česká spořitelna a.s.

ID Datové schránky: i5qbmnq

IČ:

DIČ:

ZÚJ (kód obce):

00274721

CZ00274721

576123

Pověřený obecní úřad (II. st.):

Městský úřad Týniště nad Orlicí

(matriční úřad, stavební úřad, správní odbor - přestupky)

Obec s rozšířenou působností (III. st.):

Městský úřad Kostelec nad Orlicí (mapa ORP)

(živnostenský úřad, cestovní doklady a občanské průkazy, životní prostředí, odbor sociálních věcí, odbor dopravy, územní plánování)

Kraj: Krajský úřad Královehradeckého kraje (mapa Khk)
Veřejná správa - ostatní:

Finanční úřad - Kostelec nad Orlicí

Katastrální úřad - Rychnov nad Kněžnou

Úřad práce - Dobruška

Úřad práce - Kostelec nad Orlicí

Úřad práce - Rychnov nad Kněžnou

OSSZ - Rychnov nad Kněžnou

Soud a státní zastupitelství - Rychnov nad Kněžnou

Hygienická stanice - Rychnov nad Kněžnou

 

Statistické údaje

Počet částí: 3 (Bolehošť, Bolehošťská Lhota, Lipiny)
První písemná zpráva (rok): 1394
Katastrální výměra: 1071 ha
zemědělská půda 644 ha
      orná půda 472 ha
      zahrady 24 ha
      trvalé travní porosty 148 ha
lesní půda 333 ha
vodní plochy 17 ha
zastavěné plochy 20 ha
ostatní plochy 57 ha
Nadmořská výška: 260 - 270 m n. m.
Zeměpisná šířka: 50° 12' 36''
Zeměpisná délka 16°   4'   9''
Počet obyvatel (k 1.1.2023): 601
z toho muži 278
ženy 273
Průměrný věk (k 1.1.2018): 42,5
Počet podnikatelských subjektů (k 31.12.2011): 114
Zdravotnické zařízení: 8-14 km (Opočno, Dobruška, Týniště n. O.)
Policie: 9 km (Týniště n. O.)
Pošta: ano
Škola: ano
Základní škola (1.-5. ročník) ano
Mateřská škola ano
Školní družina ano
Vodovod: ano
Plynofikace: ano
Kanalizace odpadních vod: smíšená, částečná (bez centrální ČOV)
Kanalizace dešťová: ano
Restaurace (pohostinství): ano (Obecní hostinec, klubovna SK Lipiny)
Kulturní zařízení: ano (víceúčelový sál)
Sportovní areál: ano (hřiště SK Lipiny, sportoviště před OÚ)
Dětský koutek:

ano (areál školy, hřiště v Lipinách a v Bolehošti)

Bytová výstavba: ano
Veřejná doprava - autobus: ano (směr Týniště n. O. - Opočno)
Veřejná doprava - vlak: ano (směr Týniště n. O. - Náchod)
Hasiči ano (JPO V.)
Obchody s potravinami ano