Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuálně z obce > Nabídka pronájmu obecního hostince Bolehošť

Nabídka pronájmu obecního hostince BolehošťZÁMĚR A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ OBECNÍHO HOSTINCE V BOLEHOŠTI

 Zadavatel:

Obec Bolehošť

Sídlo: Bolehošť 10, 517 31 Bolehošť

IČ: 00274721

Zastoupený: Jakubem Šimerdou, starostou obce

 • Předmět pronájmu

 

Obecní hostinec, Bolehošť čp. 30, k provozování pohostinské činnosti od 15. 5. 2019.

Pronájem obsahuje:

 • restauraci (50 míst)
 • zastřešenou letní zahrádku s možností grilování a dětským koutkem
 • kuchyň (vhodná i k závodnímu stravování)
 • skladové prostory, sociální zařízení, sklep a kůlna.

Po dohodě je možné využívat i další prostory:

 • víceúčelový sál (s jevištěm a šatnou) s kapacitou 300 osob (vhodný na společenské, divadelní, hudební, firemní, rodinné i sportovní akce)
 • společenské místnosti pro 20 nebo 60 osob.

Nájemné je stanoveno ve výši 500,- Kč/měsíc. Energie budou přepsány na nájemce. Obec garantuje příspěvek na spotřebované energie:

 1. 25% z celkových nákladů na energie (do max. výše 30 tis. Kč / ročně)
 2. 50% z nákladů na energie při využívání společenského sálu pro veřejnost.

Požadovaná provozní doba je min. 4 dny v týdnu po celý rok.

 Samostatně lze pronajmout i ubytovací prostory (4 pokoje, 14 lůžek) v 1. NP k provozování ubytovací činnosti od 1. 6. 2019. Nájemné je stanoveno ve výši 4 000,- Kč/měsíc. Podmínkou pronájmu ubytovacích prostorů je zajištění pohostinské činnosti.

 • Předpokládaná doba pronájmu

 

Smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců.

 • Prohlídka provozovny a bližší informace

 

Po předchozí dohodě na telefonu 734 611 442, 494 627 134.

 • Lhůta a místo podání nabídek

 

Termín pro podání nabídky končí 15. 4. 2019.

V této lhůtě je možné doručit nabídku poštou, emailem nebo osobně na adresu obecního úřadu Bolehošť.

Vyhodnocení nabídek bude provedeno na nejbližším následném zasedání zastupitelů (termín bude uveden na úřední desce).

 • Uchazeči doloží následující dokumenty:

 

 1. Živnostenské oprávnění k provozování živnosti
 2. Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 3. Profesní životopis (reference a zkušenosti s provozem hostinské činnosti)
 4. Podnikatelský záměr (rozsah nabízených služeb, provozní doba, stravování, akce …)
 5. Čestné prohlášení o bezdlužnosti (u finančního úřadu, OSSZ a zdravotní pojišťovny)
 • Vyhrazená práva zadavatele:

 

 1. zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu nebo nevybrat žádnou nabídku
 2. změnit nebo doplnit podmínky výzvy
 3. zadavatel nebude uchazeči hradit náklady na vypracování nabídky
 4. zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy
 5. zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy s vybraným uchazečem

 Podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o zadání pronájmu zákon nepřipouští.

 V Bolehošti dne 25. 2. 2019.  Jakub Šimerda Starosta obce Bolehošť