Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuálně z obce > Konkurs na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Bolehošť

Konkurs na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ BolehošťKONKURS
Starosta obce Bolehošť vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Bolehošť s nástupem od 1. 8. 2021 nebo dle dohody.
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
• vzdělání, praxe a splněné předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
• občanská a morální bezúhonnost,
• dobrý zdravotní stav.
Obsahové náležitosti přihlášky:
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),
• čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesností na dny, doložené potvrzením o zaměstnání nebo potvrzením od zaměstnavatele,
• strukturovaný profesní životopis,
• koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
• čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti pedagogického pracovníka.
Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 30. 4. 2021 na adresu: Bolehošť 10, 517 31, Bolehošť. Obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“.

Odkaz na soubor ke stažení


Rychlé kontakty:

Telefon: 494 627 134

Email: ou@bolehost.cz

Bank. účet: 1240133309 / 0800

15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš

Odstávky ČEZ

0138_0046_MVCR_Datovka_banner_na-weby-uradu_300x600.jpg

Hlášení banner

banner

Návštěvnost stránek

313149