Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuálně z obce > Kontroly kotlů na tuhá paliva

Kontroly kotlů na tuhá palivaMajitelům kotlů na tuhá paliva zbývá již pouze několik týdnů na kontrolu

Majitelé kotlů na tuhá paliva, jehož příkon je 10 – 300 kW, které jsou určeny pro ústřední vytápění, musí mít do 31. 12. 2016 provedenou revizní kontrolu.

Důvod nové povinnosti je především správná funkčnost kotlů a postupná modernizace těchto zařízení. Princip je podobný jako u automobilů a jejich technických kontrol.

Podmínky nařizuje zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle ustanovení § 41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016.

Každý kotel má svého kontrolora

Podle typu/výrobce kotle si musí každý majitel najít ve svém regionu servisního technika, který má oprávnění tyto revize provádět (toto doposud platilo především pro plynová topidla). Seznam kontrolorů s oprávněním je možné získat u jednotlivých výrobců kotlů na jejich webových stránkách nebo lze využít seznam odborně způsobilých osob, které najdete např. na stránkách Asociace podniků topenářské techniky (http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php).

Oprávněný technik by se měl prokázat dokladem, kde bude uveden: název a sídlo výrobce, identifikační údaje o oprávněné (proškolené) osobě, seznam typů spalovacích stacionárních zdrojů ke kontrole a dobu platnosti oprávnění.

Doklady o provedené kontrole kotle není třeba nikam posílat, ale je třeba mít je doma uschované pro případnou kontrolu ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Kostelec n. O.)

Co se kontroluje?

Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat, ale třeba i to, co a jak se v kotli spaluje.

Během prováděné kontroly revizní technici poskytnou další poradenskou a konzultační činnost. Například poradí, jak ušetřit nebo jak to udělat, aby kotel nekouřil více, než je nutné. Základní prohlídka zabere zhruba 1 h. Její cena je individuální a není zákonem stanovená, stojí 500 až 1 500 Kč.

Pokud bude chtít úřad provést kontrolu a vy nebudete moci předložit osvědčení o kontrole, může úřad fyzické osobě za tento přestupek uložit pokutu do výše 20 tisíc korun. Příkon lze zjistit na štítku kotle nebo v návodu k instalaci. Některé kotle mají uveden jen výkon. Příkon se vypočítá tak, že vydělíte výkon účinností (např. 10 kW/0,80 = 12,5 kW).

Jsou také případy, že část výkonu se předává do prostoru (třeba u krbových kamen) a část do teplovodního výměníku. V tomto případě se nepočítá jen výkon pro vodu, ale celkový příkon topidla.

Pozor, nezaměnit s kontrolou komínu

Kontrola se týká všech kotlů, tedy i těch, které jste koupili i zcela nedávno. Provedená kontrola však nenahradí zprávu o provedení čištění a kontroly spalinové cesty nebo zprávu o revizi spalinové cesty. Je třeba nezaměňovat kontrolu technického stavu a provozu kotle na tuhá paliva, vyžadovanou podle zákona o ochraně ovzduší, za kontrolu spalinové cesty prováděnou podle vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která je prováděcím předpisem zákona o požární ochraně.

Pokuty za přestupky a správní delikty, pokud je spalinová cesta provozována v rozporu se zákonem č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ukládá a vybírá hasičský záchranný sbor kraje.

(Zpracováno z volně dostupných zdrojů)