Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuálně z obce > Ohnisko ptačí chřipky v nekomerečním chovu drůběže

Ohnisko ptačí chřipky v nekomerečním chovu drůběžeDne 19. 2. 2024 byl na Krajskou veterinární správu pro Královéhradecký kraj nahlášen úhyn slepic v drobnochovu drůbeže v naší obci. Ve vzorcích z uhynulých slepic byl prokázán vysoce patogenní virus ptačí chřipky subtyp H5N1. Všechna zbylá živá drůbež byla utracena 22. 2. 2024. Zbylé kadávery byly neškodně odstraněny prostřednictvím asanačního ústavu a byly přijaty další opatření pro zabránění šíření nákazy na volně žijící ptactvo. Infekce se v tomto případě do malochovu zavlekla nově pořízenými již infikovanými slepicemi.

Krajská veterinární správa uvádí, že NEBUDE zřízeno uzavřené pásmo kolem ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky.

Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí se doporučuje důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, spočívající zejména v ochraně chovaných ptáků před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou nejčastějším zdrojem nákazy pro chované ptáky. Doporučuje se krmivo a napájecí vodu určenou pro chované ptáky umístit do budov, popř. pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva.

V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci vajec chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili na Krajskou veterinární správu na tel. 495 279 057, 720 995 210.

Dále je třeba v případě nálezu zvýšených úhynů u volně žijících ptáků rovněž neprodleně informovat Krajskou veterinární správu a jednat pouze dle jejich pokynů.

Tato aktualita byla zveřejněna na základě žádosti Krajské veterinární správy ze dne 23. 2. 2024.