Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola - starý web > Školní družina

Školní družina

Zpráva o činnosti školní družiny
ve školním roce  2010 - 2011

Obsah:    
a)    charakteristika školní družiny
b)    skladba činností, výchovně vzdělávací plán, řád školní družiny
c)    akce školní družiny
d)    školní družina ve vztahu k obci
e)    spolupráce s mateřskou školou  
Ekoznak
a)
Ve školní družině byl provoz zahájen ráno od 7.00 – 7.45 hod. a odpoledne po vyučování do 14.45 hodin. Činnost ranní družiny byla směřována na jednotlivce a jeho problémy a potřeby.

Vychovatelská činnost po skončení vyučování byla orientována na specifické skupiny dětí
1. – 5. ročníku.

b)
Činnost školní družiny (ŠD) se řídila v tomto školním roce  vypracovaným školním vzdělávacím programem s názvem Plavba poznání. Roční vzdělávací plán, který byl zpracováván po měsících, byl průběžně plněn a doplňován. Činnosti ve ŠD jsou rozděleny do bloků, které zahrnují tyto činnosti:
Dýchánek – literární činnost
Šikulka - výtvarná a pracovně technická činnost
Skřivánek - hudební a hudebně pohybová činnost, dramatická výchova
Všeználek - přírodovědná a společensky vědní činnost, příprava na vyučování
Sporťásek – sportovní, turistická a Tv činnost
Oddělení k 30.09.2010 navštěvovalo 18 žáků  od 1. až do 5. ročníku – 11 dívek a 7 chlapců.  Na konci školního roku to pak bylo 19 dětí – 12 dívek a 7 chlapců.

c)
První větší akcí ve školním roce jsou Vánoce. Děti se těší na diskotéku, která je součástí nadílky a hostiny. Na ni si sami upečou cukroví nebo perníky, u stromečku zazpíváme koledy a rozbalíme si dárky, které si můžeme dovolit za pomocí příspěvků sponzorů. Letos probíhala nadílka ve školní družině.školní družina

Při výtvarných a pracovně-technických činnostech se děti účastní různých soutěží nebo se zdokonalují ve výtvarných technikách a zkouší různé experimenty (batikovaná trička, prostírání,..). Další výrobky využíváme k výzdobě naší školy. Účastní se také různých soutěží.

Při sportovních činnostech využívají děti v zimním období tělocvičnu, při hezkém počasí zahradu a hřiště. Rády hrají míčové hry, využívají sítě, fotbalových branek a košů. Na zahradě jsou též průlezky, doskočiště a pískoviště – kde si hrají zejména ti nejmenší. Zde tráví děti svůj volný čas i při odpočinkových činnostech, kde si volně hrají nebo si povídají a diskutují o svých problémech, čtou, malují a hrají si různé hry.

V ŠD se nachází velký koberec na hraní, stavebnice a jiné hry. Rádi využíváme počítače s výukovými programy Čj, Aj, M, Př, Vl a internet, který využíváme i pro zpracování různých referátů. Máme také televizi, DVD a video. V rámci ekologického soutěžení Recyklohraní jsme společnými silami nasbírali dostatečné body na stolní fotbal.

V ŠD si děti nejen hrají a odpočívají, ale se také něco dozvídají při přírodovědných vycházkách do okolních lesů, luk a polí nebo při dopravních a zdravotnických hodinách a poté i místních soutěžních kolech. školní družina

22. 5. 2011 proběhlo ke Dni dětí  vystoupení na hřišti v Lipinách, které bylo hudebně literárníí, tentokrát na téma Rok. Tato veřejná setkání žáků a rodičů všichni chápeme jako ukázání toho, čemu jsme se naučili, jaké máme šikovné děti. Letos  přálo této akci počasí  a  děti vše bravurně zvládly.

 

d)
Děti pro svoji školu dělají mnohé. Starají se o školní pozemek, upravují okolí školy, aut. zastávku, Pomník padlých, kam letos u příležitosti významných událostí (Památka zesnulých, Vánoce) položily věnce. Letos opět probíhal v naší ŠD sběr starého papíru. Jsme zapojeni do Recyklohraní a sbíráme staré baterie a drobný elektroodpad.  školní družina

e)
Školní družina úzce spolupracuje s mateřskou školou.  Nenásilnou formou se učí starat o své mladší kamarády, porozumění, toleranci, neboť v oddělení ŠD jsou děti ve věku 6 – 11 let a s dětmi z MŠ se setkáváme i při pobytu na zahradě. Naše nacvičená  vystoupení jsme předvedli i malým dětem. Také nechyběly dárečky k zápisu do 1. třídy a na Knoflíkový jarmark.